Reglement

Reglement voor de Friesian Talent Cup 2022/2023:

 1. Het doel van de wedstrijden van de Friesian Talent Cup is de aanleg voor dressuur bij deze paarden te toetsen.

 1. Deelname staat open voor 3-jarige (geboren in 2019), bij het KFPS geregistreerde, paarden. Er is sprake van twee rubrieken: een rubriek voor hengsten/ruinen en een rubriek voor merries.

 1. De Friesian Talent Cup is een wedstrijd georganiseerd door een comité van de stichting Friesian Talent Cup. De organisatie van de selectiedagen, halve finale en finale is in handen van het bestuur van de Friesian Talent Cup.

 1. De Friesian Talent Cup is géén onderdeel van het KFPS, en is dus een onafhankelijk en een op zichzelf staande organisatie. Het KFPS biedt enkel operationele ondersteuning, evenals Friezengroep Nemo’s Bern (Balkbrug).

 1. De inschrijving voor de wedstrijden verloopt digitaal via MijnKFPS op de website http://www.kfps.nl. De eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van het KFPS. Papieren van de paarden dienen (voor inschrijving) op naam te staan bij het KFPS.

 1. Het inschrijfgeld voor de selectiewedstrijden bedraagt € 20,- (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft na inschrijving te allen tijde verschuldigd.

 1. Per selectiewedstrijd kunnen er maximaal 60 combinaties deelnemen. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 60 deelnemers zal er een wachtlijst gehanteerd worden. Het bestuur houdt het recht voor om bij minder dan 25 deelnemers een wedstrijd samen te voegen of te annuleren.

 1. Er kan per paard slechts aan één selectiewedstrijd worden deelgenomen. Eén paard kan dus niet door verschillende ruiters/amazones worden voorgesteld op dezelfde, of een andere selectiedag.

 1. De wedstrijden worden verreden in een ring van 20 x 40 of 20 x 60 meter, waarbij twee combinaties tegelijkertijd zullen worden beoordeeld. De afmeting van de rijbaan kan afwijken per locatie.

 1. De beoordeling van twee combinaties duurt ongeveer 10 minuten.

 1. Voor deelname met een hengst moet de amazone/ruiter van het paard tenminste L2 geklasseerd zijn of zijn geweest.

 1. Van de paarden wordt verwacht dat ze netjes kunnen halthouden, op de linker- en rechterhand de drie arbeidsgangen kunnen tonen en kunnen verruimen in draf. De paarden moeten over een goede conditie beschikken en eerlijk worden voorgesteld met de juiste stelling en buiging.

 1. De paarden worden beoordeeld aan de hand van een protocol dat speciaal voor deze wedstrijd is ontwikkeld.

 1. Tijdens de selecties, halve finale (instructiedag) en finale worden er protocollen aan de deelnemers verstrekt.

 2. De jury beslist op de selectiedagen over doorverwijzing naar de halve finale. De jury komt tot haar beslissing aan de hand van de toegekende cijfers uit het protocol, waarbij de cijfers voor de drie basisgangen extra zwaar tellen.

 1. Paarden met een voldoende score (68 punten en hoger) en minimaal een zes op de basisgangen worden afgevaardigd naar de halve finale. Per rubriek worden er 3 prijzen beschikbaar gesteld (Finale), voor de 1e, 2e en 3e geplaatste combinatie.

 1. Bij een gelijke totaalscore tijdens de selectiedagen of de halve finale wordt de ex aequo-regeling van kracht: de totaalscore van de basisgangen telt het zwaarste mee en daarna wordt op volgorde van belangrijkheid aan de hand van het opgestelde protocol (impuls, souplesse, verruimingen/overgangen, algemene indruk) door verwezen.

 1. Tijdens de selectiedagen en halve finale mogen meerdere paarden door 1 ruiter/amazone worden gereden, mits het organisatorisch te realiseren is.

 1. De beste acht paarden per rubriek worden aangewezen voor de finale.

 1. Tijdens de finale mag een ruiter/amazone slechts één paard per rubriek uitbrengen. Wanneer een ruiter/amazone zich met meerdere paarden gekwalificeerd heeft is het wél toegestaan om deze paarden met een andere ruiter/amazone deel te laten nemen aan de finale.

 1. In gevallen waarin dit reglement op het moment van de wedstrijd niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de aangestelde juryleden.

 1. Deelname aan de Friesian Talent Cup geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als het gevolg van deelname aan dit evenement.

 1. Tijdens de Friesian Talent Cup zijn het disciplinereglement dressuur, het veterinaire reglement, het I&R-reglement en het dopingreglement van de KNHS van kracht. De Friesian Talent Cup is geen officiële KNHS-wedstrijd. Een startkaart is dus niet nodig.

 1. Voor toegestaan harnachement verwijzen wij naar de KNHS reglementen zoals deze gelden tot en met de M-dressuur (gebruik hiervoor de zoekfunctie op de KNHS-website).

 • Er mag met een vierkant zadeldekje gereden worden.
  De paarden mogen zowel zonder als met beslag worden getoond, maximaal 8 mm dikte, zonder eventuele toevoegingen. Speciaalbeslag is niet toegestaan.
  Invlechten is toegestaan maar niet verplicht.
  Er wordt verwacht dat de ruiter/amazone gekleed gaat volgens de voorschriften van de KNHS (dressuur).
  Bandageren is alleen toegestaan tijdens de prijsuitreiking van de finale.
  Sporen zijn toegestaan maar niet verplicht. Sporen zijn van metaal. Een ronde tand/knop van hard plastic is toegestaan. De tand dient vanuit het midden van de spoor recht of gebogen naar achteren gericht te zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient dit vrij te kunnen draaien en mag niet scherp zijn. De takken van de spoor dienen glad te zijn.
  Een zweep is toegestaan, maximale totale lengte 120 cm (gemeten van onderzijde handvat t/m einde van de slag).

Deelnemers die op bepaalde zaken worden gewezen door officials van de Friesian Talent Cup en de terecht- of aanwijzing niet opvolgen, worden gerapporteerd en kunnen direct van verdere deelname worden uitgesloten.