Finale informatie!

Volgende week vrijdag, 12 januari 2018, is het zover, dan weten wie er gehuldigd worden als Kampioen Friesian Talent Cup 2017/2018!
In tegenstelling tot eerdere berichten beginnen we met de 1e groep merries om 09.15 uur! Een kwartiertje eerder dus. En aangezien de bezetting van de hoofdpiste goed gevuld is, en de indeling strak gepland is, zullen we dus een strak tijdschema moeten volgen.

Indeling finale: Startlijst Finale Friesian Talent Cup
Tussen de laatste groep Hengsten en Ruinen en de Huldiging van de top 3 per rubriek, is een tuigrubriek gepland. Dit geeft de deelnemers die terug mogen komen voor de huldiging de tijd om evt. te bandageren (is alleen toegestaan met de huldiging, en niet tijdens de finale proef).
De huldiging van de rubriek Merries start om 11.15 uur en de top 3 van de rubriek Hengsten & Ruinen worden vanaf 11.25 uur in de baan verwacht.
Na afloop van beide huldiging worden beide kampioenen (Merries en Hengsten/Ruinen) in de piste verwacht voor een laatste ere ronde.

Tot slot een aantal belangrijke mededelingen:

Tijden:
Tijden welke genoemd zijn in bovenstaande indeling, zijn richttijden. Omdat het een zeer strak schema betreft, vragen we de finalisten tijdig klaar te staan. De kans is groot dat we iets vóór op schema zullen lopen, dit geeft de paarden, die dan alvast de piste in mogen, de tijd om de piste te verkennen voordat we beginnen met de proef. De ringmeester zal jullie hierover tijdig informeren.
De hoofdpiste is om 09.00 uur geopend voor evt. verkennen van de piste.

Stallen:
De stallen zijn vanaf 08.30 uur beschikbaar. De finalisten kunnen zich bij de stalmeester melden, welke aangeeft welke stallen voor de FTC finalisten beschikbaar zijn. Zoals eerder aangegeven zijn deze stallen uitsluitend voor de FTC finalisten beschikbaar vóór en tijdens de finale. Na afloop van de finale zijn deze stallen gereserveerd voor andere paarden.
Let op: men dient wel de oranje bandjes te dragen welke uitgereikt zijn tijdens de halve finale, anders wordt geen toegang verleend aan de achter zijde (ingang stallen) van het WTC Expo.

Secretariaat:
Het secretariaat is ook vanaf 08.30 uur geopend, in de stallen. We zullen onze herkenbare banner opzetten. Hier dienen de nummers afgehaald worden, en tevens ligt er een medaille klaar voor alle finalisten. Deze medaille graag dragen door de top 3 per rubriek, tijdens de huldiging!

Inrijden/Uitstappen:
Inrijden is mogelijk in de baan in de stallen. Omdat dit een beperkte ruimte is, graag zoveel mogelijk rekening met elkaar houden. Longeren is niet toegestaan. De combinaties verlaten na afloop van de proef de piste via de zijingang, dit wordt ook aangegeven door de ringmeester. Graag uitstappen op het harde, en niet in het inrijgedeelte. Hengsten/Ruinen mogen pas na 9.45 verschijnen in het inrijgedeelte (als de laatste groep merries in de grote piste is)

Fokkerspremie:
Voor de fokkers van de top 3 van beide rubrieken is een fokkerspremie beschikbaar gesteld. Deze wordt echter uitsluitend uitgegeven wanneer de fokker aanwezig is, en zich vóór de finale bij het secretariaat heeft gemeld.
Tijdens de huldiging van de top 3 worden de fokkers verzocht om in de hoofdpiste te komen. De speaker zal tijdig instructies doorgeven. Aan de deelnemers met een gekocht paard dan ook het verzoek de fokkers te informeren dat hun fokproduct mogelijk (en zij zelf dus ook) in de prijzen valt.

Voor zover de briefing voor de finale. Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we dat graag.
Tot volgende week!

Finalisten bekend

Geslaagde halve finale zorgt voor 16 uitstekende finalisten!

Na een gezellige en druk bezochte halve finale gisteren, bij co-hoofdsponsor Stal de Mersken in Siegerswoude, kunnen de beste 8 combinaties per rubriek zich gereedmaken voor de spannende finale van de Friesian Talent Cup 2017/2018! De finale vindt plaats tijdens het grootste evenement van het Friese paard, de KFPS Hengstenkeuring!

De finale van de FTC is tijdens dit 3-daagse evenement ingepland op vrijdag 12 januari 2018. De finale begint om 09.30 uur. Verdere instructies/startlijsten zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Iedere finalist heeft gisteren een envelop ontvangen met daarin een ticket (kaart) en 2 polsbandjes (voor ruiter/amazone en groom). Deze bandjes geven recht op toegang voor het gehele dagprogramma van de vrijdag.

Voor de finalisten zijn er vóór en tijdens de finale stallen gereserveerd. Na afloop van de finale worden deze stallen gebruikt voor andere paarden, dus het is niet de bedoeling dat de paarden na afloop van de finale daar gestald kunnen blijven.

Voor zover het eerste bericht over de finale, meer informatie volgt!

Iedereen fijne feestdagen gewenst en graag tot ziens in het nieuwe jaar met de finale!

De uitslag van de halve finale is hier te zien